Chytré váhy iGET BODY

chytré váhy iget body

Mějte své zdraví pod kontrolou právě s našimi chytrými vahami, které jsou k dostání hned ve třech typech – iGET BODY B11, iGET BODY B14, iGET BODY B15. Naše chytré váhy neměří jen hmotnost na základě bioelektrické impedance, ale dokáží změřit a analyzovat až dalších 16 parametrů, které si jednoduše prohlédnete v mobilní aplikaci a můžete tak zcela pohodlně sledovat váš progres a stanovené cíle.

Všechny modely jsou tvořeny z ultra tenkého tvrzeného skla, která v sobě skrývá téměř neviditelný LED displej, jež zobrazuje přehledně všechny měřené parametry.

Veškeré získané hodnoty jsou měřeny na základě technologie bioelektrické impedance (BIA), která je založena na měření odporu těla vůči střídavému elektrickému proudu. Díky využití nejnovější technologie ITO nejsou senzory viditelné a oproti běžným vahám je měření přesnější.

Naměřené parametry se zaznamenávají do mobilní aplikace Megafit, která je dostupná jak na App Store, tak na Google Play v českém nebo slovenském jazyce. Aplikace umožňuje jednoduše přidávat další členy rodiny a naměřená data pak lze přiřadit k jednotlivým členům. Veškeré naměřené údaje lze sdílet se svými přáteli.

iget-body-app

Chytré váhy iGET přináší kompletní analýzu těla:

iGET BODY B11 - váha, BMI, tělesný tuk, útrobní/viscerální tuk, tělesná voda, kosterní svalstvo, kostní hmota, protein, BMR, metabolický věk, svalová hmota

iGET BODY B14 - váha, BMI, tělesný tuk, útrobní/viscerální tuk, tělesná voda, kosterní svalstvo, kostní hmota, protein, BMR, metabolický věk, svalová hmota, podkožní tuk, hmotnost těla bez tuku, typ postavy

iGET BODY B15 - váha, BMI, tělesný tuk, útrobní/viscerální tuk, tělesná voda, kosterní svalstvo, kostní hmota, protein, BMR, metabolický věk, svalová hmota, podkožní tuk, hmotnost těla bez tuku, typ postavy, srdeční tep, index srdce

Popis všech měřených parametrů

Váha
Aktuální váha je nejčastější ukazatel, podle kterého určujeme, zda bychom měli hubnout, nebo přibrat. V rámci celkového vyhodnocení, jak jste na tom, se však jedná o ukazatel pouze orientační a je vhodné jej doplnit o další parametry, které chytrá váha iGET umí změřit a které dokážou lépe a přesněji ukázat, zda jste v té správné kondici.

Tělesný tuk
Parametr tělesný tuk ukazuje, kolik procent našeho těla je tvořeno tukem. Ideální číslo, kolik procent tělesného tuku bychom měli mít, je těžké určit, protože závisí na věku, pohlaví, genetických predispozicích a v neposlední řadě také na naší fyzické aktivitě. Je ale určené doporučené rozpětí, kterým je 14-25 % u žen a 9-19 % u můžu. Pokud se vaše změřená hodnota procenta tělesného tuku pohybuje v tomto rozmezí, je vše v pořádku. Výjimkou jsou opět sportovci, kteří mívají obecně procento tělesného tuku nižší.

BMI
BMI neboli body mass index či index tělesné hmotnosti je jedním z nepoužívanějších indikátorů podváhy, normální tělesné hmotnosti, nebo naopak nadváhy až obezity. Samotné číslo je výsledkem poměru hmotnosti a druhé mocniny výšky a jeho ideální hodnota, která znamená zdravou váhu člověka, se pohybuje v rozmezí 18,5-25.

Svalová hmota
Parametr svalová hmota je součtem hmotnosti všech svalových tkání v těle (kosterního svalstva i hladké svaloviny, která tvoří např. orgány) a vody v nich obsažené. U žen by měla tvořit přibližně 15,2 % z tělesné hmotnosti a u mužů trochu více a to 16,5 %.
Nárůst svalové hmoty na úkor té tukové je také ideálním stavem při zdravém hubnutí. Protože svaly spotřebovávají energii, dochází při jejich nárůstu ke zvýšení spotřeby energie, což pomáhá zdravě a efektivně snížit přebytek tělesného tuku.

Útrobní / viscerální tuk
Útrobní nebo také viscerální tuk je uložen uvnitř dutiny břišní, kde obaluje a chrání naše vnitřní orgány, ale jeho nadbytečné množství může být velkým problémem pro naše zdraví. Je proto vhodné mít jeho množství pod kontrolou a v případě vyšších hodnot upravit jídelníček a zařadit do své životosprávy více pohybu.

Protein
Základní stavebním kamenem pro udržení a budování svalů jsou bílkoviny neboli proteiny. Chytrá váha iGET dokáže na základě spočtených hodnot a parametrů vašeho těla spočítat, kolik proteinů potřebujete. Díky tomu si můžete sestavit jídelníček na míru a vaše úsilí dosáhnout vytyčených cílů bude korunováno úspěchem.

Kostní hmota
Podíl kostní hmoty určuje hmotnost kostí v těle, kalcia a ostatních minerálů. U dospělého člověka by se měla pohybovat v rozmezí cca 1,9 až 3,7 kg, ale konkrétní číslo je závislé na pohlaví a našem věku. Zdravé kosti můžeme nejlépe udržovat vyváženou stravou a především pohybem, díky kterému budou naše kosti silnější.

Tělesná voda - % podíl vody v těle člověka na jeho váze
Buňky našeho těla jsou z velké části tvořené z vody, proto veškerá voda v těle představuje přibližně 60 % naši hmotnost. Pokles obsahu vody v těle má špatný vliv na průběh chemických procesů v těle, na vstřebávání živin, krevní tlak i regulaci teploty, takže je velmi důležité tekutiny do těla doplňovat, a to nejlépe ve formě vody a neslazených nápojů. Díky správnému příjmu tekutin se také budete cítit méně unavení a celkově v lepší kondici.

BMR
Tzv. bazální metabolický výdej je hodnota, která nám udává, kolik energie naše tělo potřebuje, když bude v naprostém klidu. Jinými slovy by se dalo říct, že je to energie, kterou potřebujeme k přežití. Ať už chcete hubnout nebo přibírat, je dobré tuto hodnotu znát, protože se od ní odvíjí sestavení správného jídelníčku na míru vašemu tělu.

Metabolický věk
Metabolický věk nám prozrazuje skutečné stáří našeho organismu. Pokud je váš metabolický věk stejný nebo dokonce nižší než skutečný, je to ideální stav. Pokud je ale vyšší, ukazuje to, že nejste v úplně dobré kondici a vaše tělo nemá odpovídající množství tuku a svalové tkáně vašemu skutečnému věku. V tom případě je vhodné zvýšit svou tělesnou aktivitu a upravit jídelníček.

Kosterní svalstvo
Parametr kosterní svalstvo nám ukazuje, kolik procent z naší hmotnosti tvoří samotné svaly, díky kterým se hýbeme. Čím vyšší procento svalů máte, tím vyšší je i váš metabolismus, protože svaly spotřebovávají ke své práci energii. Tento parametr je proto vhodné sledovat nejen při nabírání na váze, ale i při hubnutí, protože větší podíl svalstva má za výsledek větší spotřebu energie a tím efektivnější hubnutí.

Podkožní tuk (+B14,+B15)
Podkožní tuk by měl tvořit zhruba 80 % našich tukových zásob a na rozdíl od viscerálního tuku, nijak zásadně neohrožuje naše zdraví a slouží především jako tepelná izolace těla a zásobárna energie. Jeho nadbytek ale může být poněkud estetickým problémem, protože tvoří nepěkné faldíky. Hodnotu podkožního tuku je motivační sledovat, pokud hubnete, protože na ní dobře uvidíte svůj pokrok.

Typ postavy - všeobecné vyhodnocení postavy a přehled tvaru těla, (+B14,+B15)
Typ postavy je sice ovlivněn geneticky, ale dá se dobře upravit vhodným cvičením. Zjistěte, jak jste na tom díky chytré váze iGET a podle výsledku zvolte cvičení, které bude nejvhodnější pro upravení vašich problematických partií.

Hmotnost těla bez tuku (+B14,+B15)
Vaše hmotnost bez tuku vám ukazuje hmotnost všech ostatních složek těla jako je voda, svaly, kosti a orgány v těle. Jedná se v podstatě o protichůdnou hodnotu k parametru Tělesný tuk. Čím blíže se hodnota hmotnosti těla bez tuku blíží naší celkové hmotnosti, tím lépe, protože tak neohrožujeme své zdraví nadměrným množstvím tuku.

Srdeční tep (+B15)
Váš srdeční tep o vás dokáže prozradit ledacos – zda jste v klidu, ve stresu, rozrušení či v jaké jste tělesné kondici. Pokud jste v klidu, měl by být tep zdravého dospělého člověka v rozmezí 60 až 100 tepů za minutu. Pokud jste však nemocní, rozrušení či po namáhavé fyzické aktivitě, bude tep samozřejmě vyšší. Obecně platí, že čím je člověk zdravější a v lepší fyzické kondici, tím je jeho tep nižší. Proto také bývá hodnota klidového tepu sportovců a pravidelně trénovaných osob daleko nižší a může se blížit k hodnotě i 40 tepů za minutu.
 
Index srdce (+B15)
Srdeční index je hodnota, která nám ukazuje, jak pracuje naše srdce. Konkrétně je to srdeční výdej za minutu vztažený na velikost člověka, resp. na 1 m2 povrchu těla. Ideální hodnota by měla být cca 3,2 l/ m2, ale v případě, že jsme nemocní a máme horečku, může být vyšší. Výrazně vyšší či nižší hodnota může znamenat závažné onemocnění a neměli bychom pak otálet s návštěvou lékaře.