Certifikace IP

U každého našeho telefonu v tabulce parametrů udáváme informaci o odolnosti neboli stupni krytí prostřednictvím standardizované certifikace IP. V tomto návodu skrze kompletní tabulku s detailním popisem zjistíte, co který číselný údaj ve skutečnosti znamená převedeno na reálné vlastnosti telefonu.  V popisech telefonů je vždy uvedeno IP ( Ingress Protection) a za touto zkratkou následují dvě čísla, kdy první udává stupeň ochrany proti poškrábání displeje a vniknutí cizího tělesa do telefonu, například prachové částice. Druhé číslo znamená odolnost telefonu proti vniknutí tekutiny/vody.  

stupeň nebezpečným dotykem vniknutím cizích předmětů

IP 0x

bez ochrany

bez ochrany

IP 1x

dlaní

velkých

IP 2x

prstem

malých

IP 3x

nástrojem (>2,5 mm)

drobných

IP 4x

nástrojem, drátem (>1 mm)

velmi drobných

IP 5x

jakoukoliv pomůckou

prachu částečně

IP 6x

jakoukoliv pomůckou

prachu úplně

 

stupeň vniknutím vody (specifikace IPX)

IP x0

bez ochrany

IP x1

Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.

IP x2

Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.

IP x3

Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut.

IP x4

Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.

IP x5

Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.

IP x6

Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.

IP x7

Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1,5 metr.

IP x8

Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.

IP x9

Chráněno proti tlakové vodě (WAP)

Zdroj tabulek: Stupeň krytí. (6. 12. 2016). Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Získáno 14:25, 18. 01. 2017 z https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stupe%C5%88_kryt%C3%AD&oldid=14422659.